Deutsch-Polnischer Arbeitskreis für Kunstgeschichte und Denkmalpflege

Deutsch-polnischer Arbeitskreis für Kunstgeschichte und Denkmalpflege

Der Deutsch-Polnische Arbeitskreis für Kunstgeschichte und Denkmalpflege (bis 2023 Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger) ist ein informeller Zusammenschluss. Er versteht sich als Gesprächsforum und Netzwerk von Fachleuten aus Forschung und Lehre, Museumswesen und Denkmalpflege beider Länder.

Seine Ziele sind wissenschaftlicher Austausch, Initiierung von Kooperationsprojekten sowie Nachwuchsförderung. Der regionale Schwerpunkt liegt auf den Regionen des „gemeinsamen Kulturerbes“ (Andrzej Tomaszewski) von Deutschen und Polen, d.h. vorrangig die Gebiete des jetzigen Nord- und Westpolens, deren Kunst- und Architekturgeschichte jedoch im weiteren Kontext Ostmitteleuropas betrachtet wird.

Der Arbeitskreis trifft sich regelmäßig seit 1988 (aktuell jährlich) abwechselnd in Polen und Deutschland zu Tagungen, die von einzelnen oder mehreren Institutionen ausgerichtet werden. Seit 2004 gibt der Arbeitskreis die Schriftenreihe „Gemeinsames Kulturerbe / Wspólne Dziedzictwo“ heraus.

 Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków

 Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków (do 2023r. Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków) stanowi nieformalne forum i sieć specjalistów z zakresu badań i nauczania akademickiego oraz muzealnictwa i ochrony zabytków obu krajów.

Do jej głównych celów należą wymiana naukowa, inicjacja wspólnych projektów oraz wsparcie młodej kadry naukowej. W centrum zainteresowań znajdują się przede wszystkim regiony „wspólnego dziedzictwa kulturowego” (Andrzej Tomaszewski) Polaków i Niemców, głównie obszary północnej i zachodniej Polski, których sztuka i architektura rozpatrywana jest w odniesienu do całej Europy Środkowowschodniej.

Od 1988 roku (aktualnie corocznie) odbywają się spotkania Grupy roboczej na zmianę w Polsce i Niemczech o charakterze konferencji organizowanych przez pojedyńcze ośrodki naukowe lub grupy instytucji. Od 2004 Grupa Robocza prowadzi serię wydawniczą „Wspólne Dziedzictwo / Gemeinsames Kulturerbe”.