Infobörse / Giełda Informacyjna

Die Infobörse bietet Raum, aktuelle Forschungs- aber auch Publikationsprojekte zu präsentieren. Das betrifft sowohl größere drittmittelfinanzierte wie auch individuelle Forschungskooperationen und -projekte. Insbesondere Nachwuchswissenschaftler*innen haben hier die Möglichkeit, ihre Konzepte und Ergebnisse etwa von Qualifikationsarbeiten zur Diskussion zu stellen. Es ist beabsichtigt, die Beiträge der Infobörse, die auf den Tagungen des Arbeitskreises vorgestellt wurden, zeitnah auf den Webseiten des Arbeitskreises zu publizieren, um rasche Vernetzung und Aktualität zu gewährleisten. Daneben besteht die Möglichkeit nach Prüfung durch das Redaktionsteam, aktuelle Projekte auch unabhängig von den Tagungen auf der Webseite zu veröffentlichen.

Giełda Informacyjna jest miejscem prezentacji aktualnych projektów badawczych i wydawniczych, w tym zarówno większych przedsięwzięć przygotowywanych w szerszej współpracy i nierzadko finansowanych z zewnętrznych źródeł, jak i tych indywidualnych. Zwłaszcza młodzi pracownicy naukowi mają możliwość poddać dyskusji koncepcje, a także wyniki dysertacji lub innych rozpraw naukowych. Zamierza się szybką publikację tekstów wystąpień w ramach giełdy informacyjnej na konferencjach Grupy Roboczej na jej stronie internetowej, by zapewnić szybki kontakt i wymianę informacji. Oprócz tego możliwa będzie publikacja aktualnych projektów niezależnie od wystąpienia na konferencji, po uprzednim sprawdzeniu przez redaktorów strony.