Ausstellungskataloge der STURM-Galerie

Die Tabelle wird derzeit überarbeitet!

Nr. Datum Titel / [Künstler] Anmerkungen Katalog
1 12. März - 12. April 1912 Der Blaue Reiter / Franz Flaum / Oskar Kokoschka / Expressionisten
[A. Bloch, G. Braque, D. D. Burljuk, W. D. Burljuk, H. Campendonk, R. Delaunay, A. Derain, R. Dufy, E. Epstein, F. Flaum, O. Friesz, P. P. Girieud, N. Gontscharowa, A. Herbin, E. von Kahler, W. Kandinsky, E. L. Kirchner, O. Kokoschka, A. Macke, F. Marc, G. Münter, M. Pechstein, H. Rousseau, M.e de Vlaminck]
Pirsich, 2000Der Sturm, 1. Ausstellung, Der Blaue Reiter. Franz Flaum, Oskar Kokoschka, Expressionisten. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1912.
2 12. April - 16. Mai 1912 Die Futuristen
[U. Boccioni, C. D. Carrá, L. Russolo, G. Severini, Zusätzlich: R. Delaunay, A. Derain, M. de Vlaminck, W. Kandinsky, G. Braque, A. Herbin, R. Dufy, O. Kokoschka: vgl. erste Ausstellung]
Pirsich, 2000Der Sturm, 2. Ausstellung, Die Futuristen. Umberto Boccioni, Carlo D. Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1912.
3 Mai - Juni 1912 Graphik
[S. Bartolozzi, A. Beaufrere, É. Bernard, R. Bolliger, H. Campendonk, Deling, P. Gauguin, J. Gris, W. Hablik, A. Herbin, W. Kandinsky, O. Kokoschka, S. Manzana, J. Pascin, P. Picasso, R. Pirola, T. A. Steinlen, Sturrino, S. Valadon, F. Valotton, D. Viau]
--
4 16. Juni - Ende Juli 1912 Deutsche Expressionisten (Zurückgestellte Bilder des Sonderbundes Köln)
[A. Bloch, H. Campendonk, A. v. Jawlensky, F. Marc, G. Münter]
--
5 August 1912 Französische Expressionisten
[G. Braque, A. Derain, O. Friesz, A. Herbin, M. Laurencin, M. de Vlaminck]
--
6 Anfang - 29. September 1912 Jungbelgische Künstler
[J. Ensor, R. Wouters]
--
7 2. - 28. Oktober 1912 Kandinsky--
8 2. - 15. November 1912 Die Pathetiker
[L. Meidner, J. Steinhardt]
--
9 16. November - 8. Dezember 1912 Egon Adler / Jan Gauguin / Arthur Segal--
10 9. - 31. Dezember 1912 Die Neue Sezession--
11 Januar 1913 Gabriele Münter--
12 27. Januar - Februar 1913 Robert Delaunay / Ardengo Soffici
[Julie Baum – Gedächtnisausstellung]
--
13 21. Februar - März 1913 Alfred Reth
[Julie Baum – Gedächtnisausstellung]
--
14 15. März - April 1913 Franz Marc--
15 24. April - 31. Mai 1913 Der moderne Bund Schweiz
[H. Arp, W. Gimmi, W. Helbig, H. Huber, P. Klee, O Lüthy, A. Pfister]
--
16 Juni - August 1913 Gino Severini-Der Sturm, 16. Ausstellung, Gemälde und Zeichnungen des Futuristen Gino Severini. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1913.
17 September 1913 Alexandre Archipenko-Der Sturm, 17. Ausstellung, Alexandre Archipenko. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1913.
-20. September - 1. Dezember 1913 Erster Deutscher Herbstsalon
[E. Adler, A. Archipenko, H. Arp, G. Balia, F. Baumann, F. W. Baumeister, W. v. Bechtejeff, V. Benes, A. Bloch, U. Boccioni, H. Bolz, P. H. Bruce, D. u. W. Burljuk, H. Campendonk, C. D. Carra, M. Chagall, R. Delaunay, S. Delaunay-Terk, H. Ehmsen, E. Epstein, M. Ernst, L. Feininger, E. Filla, L. Gestel, U. Gianattasio, A. Gleizes, Gocar, N. Gontscharowa, O. Gutfreund, M. Hartley, J. v. Heemskerck, W. Helbig, F. Henseler, H. Huber, G. Jacouloff, P. Janak, A. v. Jawlensky, Kandinsky, P. Klee, O. Kokoschka, J. Kölschbach, A. J. Korteweg, A. Kubin, O. Kubin, N. Kulbin, R. Kündig, M. Larionow, F. Léger, A. Loeb, A. Macke, H. Macke, F. Marc, L. Marcoussis, A. Mazzei, G. M. McChouch, C. Mense, J. Metzinger, A. Mogilewsky, L. Moilliet, P. Mondrian, G. Münter, F. Picabia, A. A. Plasschaert, A. Prochazka, A. v. Rees-Dutilh, O. v. Rees, L. Russolo, L. Schelfhout, R. Seewald, P. A. Seehaus, G. Severini, J. Sluyters, A. Soffici, E. Sonderegger, A. de Souza Cardoso, J. Steinhardt, C. Stornier, S. Stückgold, Ch. de Tholey, H. Thuar, M. v. Werefkin, E. Wichmann, O. de Zarate]
-Walden, Herwarth, Erster deutscher Herbstsalon, Berlin 1913
18 Oktober 1913 Skupina / Prag
[V. Benes, E. Filla, O. Gutfreund, Gocar, P. Janak, A. Prochazka]

-Der Sturm, 18. Ausstellung, Skupina, Prag - Emil Filla, Vincenc Benes, A. Prochazka, Otto Gutfreund, Gocar, Janak. Ausst Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1913.
19 November 1913 Kubisten--
20 Dezember 1913 Albert Bloch--
21 Januar 1914 August Macke--
22 Februar 1914 Alexej von Jawlensky--
23 März 1914 Jacoba van Heemskerck / Marianne von Werefkin--
24 April 1914 Paul Klee--
25 April - Mai 1914 Otakar Kubin (Othon Coubine)--
26 Juni 1914 Marc Chagall
[M. Chagall, O. Kokoschka, A. Archipenko]
-Der Sturm, 26. Ausstellung, Marc Chagall. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1914.
27 Juli 1914 Gleizes / Metzinger / Duchamp-Villon / Villon--
28 August - Oktober 1914

Futuristen
[G. Balla, U. Boccioni, L. Russolo, G. Severini]

--
29 November - Dezember 1914 Campendonk / Jacoba van Heemskerck
[H. Campendonk, J. van Heemskerck, F. Marc, O. Kokoschka, G. Severini, C. D. Carra, U. Boccioni]
-Der Sturm, 29. Ausstellung, Campendonk, van Heemskerck. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1914.
30 Januar - Februar 1915 Oskar Kokoschka / Franz Marc / Campendonk / August Macke / Gabriele Münter
[O. Kokoschka, F. Marc, A. Macke, H. Campendonk, G. Münter, G. Severini, C. Mense]
-Der Sturm, 30. Ausstellung, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Campendonk, August Macke, Gabriele Münter. Ausst Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1915.
31 März 1915 Jacoba van Heemskerck--
-April 1915 Der Blaue Reiter - Abschlußausstellung--
32 25. April - Mai 1915 Schwedische Expressionisten
[G. Adrian-Nilsson, I. Grünewald, S. Hjerten-Grünewald, E. Hald, E. Jolin]
--
33 Juni - Juli 1915 Graphik
[P. Klee, F. Baumann, H. Campendonk, F. Marc, F. Müller, O. Herzog]
--
34 August - Oktober 1915 Franz Marc-Der Sturm, 34. Ausstellung, Franz Marc. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1915.
35 November 1915 Gabriele Münter--
36 Dezember 1915 Graphische Werke
[J. v. Heemskerck, M. Uhden, A. Topp, B. Asendorpf, G. L. Kind u. a.]
--
37 Januar 1916 Max Ernst / Georg Muche-Der Sturm, 37. Ausstellung, Max Ernst, Georg Muche. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1915.
38 Februar 1916 Jacoba van Heemskerck--
39 März 1916 Paul Klee / Albert Bloch--
40 April 1916 Oskar Kokoschka / Otakar Kubin--
- 1916 Ständige Ausstellung
Expressionisten / Kubisten / Futuristen
--
41 Mai 1916 Georg Schrimpf / Fritz Baumann / Johannes Itten--
42 Juni 1916 Lyonel Feininger / Paul Kothar / Felix Müller-Der Sturm, 42. Ausstellung, Lyonel Feininger, Paul Kothar, Felix Müller. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1916.
43 Juli - August 1916 Expressionisten / Futuristen / Kubisten
[H. Campendonk, M. Chagall, J. v. Heemskerck, W. Kandinsky, F. Marc, G. Muche, G. Münter, P. Klee, O. Kokoschka, O. Kubin, C. Mense, F. Picabia, A. Bloch u. a.]
--
44 September 1916 Kandinsky-Der Sturm, 44. Ausstellung, Kandinsky. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1916.
45 Oktober 1916 Campendonk-Der Sturm, 45. Ausstellung, Campendonk. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1916.
46 November 1916 Franz Marc Gedächtnis-Ausstellung-Sechsundvierzigste Ausstellung Franz Marc: Gedächtnis-Ausstellung, Gemälde und Aquarelle, Holzschnitte, Nov. 1916. [Vorwort von] Herwarth Walden
47 Dezember 1916 Deutsche Expressionisten
[R. Bauer, M. Rang, G. Schrimpf, F. Stuckenberg, M. Uhden]
-Der Sturm, 47. Ausstellung, Rudolf Bauer, Martin Rang, Georg Schrimpf, Fritz Stuckenberg, Maria Uhden. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1916.
48 Januar 1917 Jacoba van Heemskerck-Der Sturm, 48. Ausstellung, Jacoba van Heemskerck. Ausst Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1917.
49 Februar 1917 Paul Klee / Georg Muche-Der Sturm Paul Klee, 49. Ausstellung, Georg Muche. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1917.
50 März 1917 Sturm-Gesamtschau
[A. Bloch, A. Archipenko, R. Bauer, F. Baumann, V. Benes, U. Boccioni, H. Campendonk, M. Chagall, M. Ernst, E. Filla, A. Gleizes, I. Grünewald, J. v. Heemskerck, J. Itten, A. v. Jawlensky, Kandinsky, P. Klee, O. Kokoschka, O. Kubin, F. Marc, C. Mense, J. Metzinger, G. Muche, G. Münter, P. Picasso, G. Schrimpf, G. Severini, F. Stuckenberg, A. Topp, M. Uhden, N. Waiden, C. D. Carra, F. Léger]
-Sturm-Gesamtschau. 50. Ausstellung. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1917.
51 April 1917 Arnold Topp / Nell Walden-Der Sturm, 51. Ausstellung, Arnold Topp, Nell Walden. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1917.
- 1917 Ständige Kunstausstellung
Expressionisten / Kubisten / Futuristen
--
52 Mai 1917 Albert-Bloch / Harald Kaufmann--
53 Juni 1917 Sturm Gesamtschau
[A. Bloch, A. Archipenko, R. Bauer, F. Baumann, V. Benes, U. Boccioni, H. Campendonk, M. Chagall, M. Ernst, E. Filla, A. Gleizes, I. Grünewald, J. v. Heemskerck, J. Itten, A. v. Jawlensky, Kandinsky, P. Klee, O. Kokoschka, O. Kubin, F. Marc, C. Mense, J. Metzinger, G. Muche, G. Münter, P. Picasso, G. Schrimpf, G. Severini, F. Stuckenberg, A. Topp, M. Uhden, N. Walden, C. D. Carra, F. Léger]
--
54 August 1917 Sammlung Kluxen
[V. Benes, G. Braque, C. D. Carra, M. Chagall, A. Derain, E. Filla, A. Gleizes, W. Gimmi, E. Heckel, H. Huber, A. v. Jawlensky, W. Kandinsky, E. L. Kirchner, O. Kokoschka, F. Léger, A. Macke, F. Marc, J. Metzinger, M. Pechstein, P. Picasso]
--
55 September 1917 Lyonel Feininger--
56 Oktober 1917 Marc Chagall-Der Sturm, 56. Ausstellung Marc Chagall. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1917.
57 November 1917 Rudolf Bauer--
58 Dezember 1917 Gösta Adrian-Nilsson / Paul Klee / Gabriele Münter--
59 Januar 1918 Alexander Archipenko / Georg Muche
[A. Archipenko, G. Muche, R. Bauer]
--
- Januar 1918 Ständige Kunstausstellung
Expressionisten / Kubisten / Futuristen
--
60 Februar 1918 Georg Schrimpf / Maria Uhden / Fritz Stuckenberg-
61 März 1918 William Wauer / Johannes Molzahn / Oskar Fischer / Kunstschule des Sturm(1. Ausstellung mit den Schülern Kallen und Wechselmann)Der Sturm, 61. Ausstellung, William Wauer, Johannes Molzahn, Oskar Fischer, Kunstschule Der Sturm: Kallen, Wechselmann. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1918.
62 April 1918 Jacoba van Heemskerck--
63 Mai 1918 Nell Walden / Arnold Topp/ Hans Sittig
[N. Walden, A. Topp, H. Sittig, W. Wauer]
-Der Sturm, 63. Ausstellung, Nell Walden, Arnold Topp, Hans Sittig. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1918.
64 Juni 1918 Albert Bloch / Emmy Klinker / Elisabeth Niemann / Kurt Schwitters-Der Sturm, 64. Ausstellung, Albert-Bloch, Emmy Klinker, Elisabeth Niemann, Kurt Schwitters. Gemälde. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1918.
65 Juli - August 1918 Marc Chagall / Kandinsky / William Wauer--
66 September 1918 Campendonk / Walter Dexel / William Wauer--
67 Oktober 1918 Rudolf Bauer / William Wauer-Der Sturm 67. Ausstellung, Rudolf Bauer. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1918.
68 November 1918 Russische Expressionisten
[N. Gontscharowa, M. Larionoff, O. Herzog]
--
69 Dezember 1918 Sturm-GraphikFraglich, ob nur Graphik ausgestellt wurde.-
70 Januar 1919 Paul Klee / Johannes Molzahn / Kurt Schwitters
[Emil Filla]
-Der Sturm 70. Ausstellung, Paul Klee, Johannes Molzahn, Kurt Schwitters. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
71 (5.) Februar 1919 Sturm-Gesamtschau-Der Sturm 71. Ausstellung, Sturm-Gesamtschau. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
72 (4.) März 1919 William Wauer-Der Sturm 72. Ausstellung, William Wauer. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
73 April 1919 Hugo Händel / Hilla von Rebay-Der Sturm 73. Ausstellung, Hugo Händel, Hilla von Rebay. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
74 (8.) Mai 1919 Nell Walden / Hans Brass
[N. Walden, H. Brass und Gesamtschau: A. Archipenko, R. Bauer, H. Campendonk, A. Gleizes, J. v. Heemskerck, W. Kandinsky, O. Kubin, F. Marc, C. Mense, G. Muche, G. Münter, G. Severini, A. Topp, M. Uhden]
-Der Sturm 74. Ausstellung, Nell Walden, Hans Brass. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
75 (9.) Juni 1919 Oswald Herzog / Oskar Fischer / Heinrich von Boddien
[O. Herzog, O. Fischer, H. v. Boddien und Gesamtschau: R. Bauer, H. Campendonk, C. D. Carra, M. Chagall, J. v. Heemskerck, Kandinsky, P. Klee, G. Muche, K. Schwitters, G. Severini, A. Topp, M.Uhden, J. Villon, N. Walden, W. Wauer]
-Der Sturm 75. Ausstellung, Oswald Herzog, Oskar Fischer, Heinrich von Boddien. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
76 (21.) Juli 1919 Kurt Schwitters / Magda Langenstrass-Uhlig-Der Sturm 76. Ausstellung, Kurt Schwitters, Magda Langenstrass-Uhlig. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
77 August 1919 Maria Uhden / Paul Busch / Paul NietscheGesamtschauDer Sturm 77. Ausstellung, Maria Uhden Gedächtnisausstellung, Paul Busch, Paul Nietsche. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
78 September 1919 Georg Muche / Hans Sittig
[G. Muche, H. Sittig + Gesamtschau: R. Bauer, P. Busch, H. Campendonk, C. D. Carra, M. Chagall, A. Gleizes, J. v. Heemskerck, W. Kandinsky, P. Klee, C. Mense, K. Schwitters, F. Stuckenberg, A. Topp, M. Uhden, N. Walden, W. Wauer, A. Archipenko]
-Der Sturm 78. Ausstellung, Georg Muche, Hans Sittig. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
79 (11.) Oktober 1919 Johannes Molzahn / Jacoba van Heemskerck-Der Sturm 79. Ausstellung, Johannes Molzahn, Jacoba van Heemskerck. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
80 November 1919 Sturm-Gesamtschau / Hugo Händel--
81 Dezember 1919 Arnold Topp
Gesamtschau
-Der Sturm 81. Ausstellung, Arnold Topp. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919.
82 Januar 1920 Oskar Schlemmer / Willi Baumeister / Walter Dexel-Der Sturm 82. Ausstellung, Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Walter Dexel. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1919 (!).
83 Februar 1920 Jacoba van Heemskerck
[Gesamtschau: u. a. W. Kandinsky, Léger]
--
84 März 1920 Sonia Delaunay-Terk--
85 April 1920 Kurt Schwitters--
86 Mai 1920 Rudolf Bauer--
87 Juni 1920 Nell Walden / Tour Donas
Gesamtschau
[Gesamtschau: A. Archipenko, R. Bauer, H. Campendonk, M. Chagall, J. v. Heemskerck, W. Kandinsky, F. Léger, J. Molzahn, G. Muche, O. Nebel, F. Picabia, L. Schreyer, K. Schwitters, A. Topp, W. Wauer]
-Der Sturm 87. Ausstellung, Nell Walden, Tour Donas. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1920.
88 August 1920 Walther Selle - Gedächtnisausstellung / Reinhard Goering / Thomas Ring
Gesamtschau
[Gesamtschau: A. Archipenko, W. Wauer, W. Baumeister (Plastik), R. Bauer, P. Busch, H. Campendonk, M. Chagall, J. v. Heemskerck, P. Klee, O. Kubin, F. Léger, J. Molzahn, G. Muche, O. Nebel, F. Picabia, O. Schliephacke, K. Schwitters, A. Topp, M. Tour Donas, J. Villon, N. Walden]
-Der Sturm 88. Ausstellung, Reinhard Goering, Thomas Ring, Walther Selle. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1920.
89 September 1920 Reinhard Goering / Paul Klee
Gesamtschau
Bei der Gesamtschau sind dieselben Künstler vertreten wie in der 88. Ausstellung-
90 Oktober 1920 Graphische Gesamtschau-Der Sturm 90. Ausstellung, Graphische Gesamtschau. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1920.
91 November 1920 Albert Gleizes / Johannes Molzahn
Graphische Gesamtschau
--
92 Dezember 1920 Paul Busch / Johannes Molzahn
Graphische Gesamtschau
-Der Sturm 92. Ausstellung, Paul Busch, Johannes Molzahn. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1920.
93 Januar 1921 Albert Gleizes / Jacques Villon / Louis Marcoussis / Jules Evola / Tour Donas / Sonia Delaunay-Terk--
94 30. Januar - Februar 1921 Iwan Puni / K. G. Boguslavskajaeigentlich Xenia Boguslawskaja-
- Februar - März 1921 Ständige graphische Ausstellung
Campendonk Gesamtschau
--
95 27. Februar - März 1921 Alexander Archipenko--
96 (3.) April 1921 Kurt Schwittersauch GesamtschauDer Sturm 96. Ausstellung, Kurt Schwitters. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1921.Der Sturm 96. Ausstellung, Kurt Schwitters. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1921.
97 Mai 1921 Robert Delaunay / Xenia Boguslawskajaauch Gesamtschau-
98 Juni - 15. Juli 1921 Rudolf Bauer / Vjera Biller
[Gesamtschau: Puni, Marcoussis, v. Heemskerck u. a.]
--
99 17. Juli - 26. August 1921 Paul Klee
[P. Klee, H. M. Teutsch + Gesamtschau]
--
- Juli - November 1921 Graphische Ausstellung in der Buchhandlung "Der Sturm"--
100 28. August - September 1921 Zehn Jahre Sturm / Gesamtschau
[G. Adrian-Nilsson, A. Archipenko, R. Bauer, F. Baumann, W. Baumeister, V. Benes, V. Biller, U. Boccioni, X. Boguslawskaja, G. Braque, P. Busch, H. Campendonk, C. D. Carrà, M. Chagall, R. Delaunay, W. Dexel, M. Ernst, J. Evola, L. Feininger, E. Filla, O. Fischer, G. Forster, A. Gleizes, R. Goering, N. Gontscharowa, I. Grünewald, H. Händel, J. v. Heemskerck, K. Herrmann, S. Hjertén-Grünewald, A. v. Jawlensky, J. Itten, W. Kandinsky, P. Klee, O. Kokoschka, O. Kubin, M. Larionow, A. Macke, F. Marc, L. Marcoussis, C. Mense, J. Metzinger, J. Molzahn, G. Muche, F. Picabia, I. Puni, O. Schlemmer, O. Schliephacke, G. Schrimpf, K. Schwitters, G. Severini, H. Mattis Teutsch, A. Topp, M. Tour Donas, M. Uhden, J. Villon, N. Walden, W. Wauer, M. v. Werefkin; Sturm-Bauabteilung: W. Krug]
-Zehn Jahre Sturm Gesamtschau. 100. Ausstellung. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1921.
101 Oktober 1921 Nell Waldenauch Gesamtschau, jedoch nicht im Katalog enthalten-
102 November 1921 Jacoba van Heemskerckauch Gesamtschau-
103 Dezember 1921 Erich Buchholz und Versteigerungsausstellung. Werke der Meister des Staatlichen Bauhauses / Weimar (15.12.1921)
[E. Buchholz und Staatliches Bauhaus Weimar: L. Feininger, J. Itten, P. Klee, G. Marcks, G. Muche, O. Schlemmer, L. Schreyer und Gesamtschau: A. Archipenko, R. Bauer, V. Biller, H. Campendonk, M. Chagall, R. Delaunay, M. Emst, A. Gleizes, J. v. Heemskerck, A. v. Jawlensky, W. Kandinsky, O. Kokoschka, F. Léger, A. Macke, F. Marc, L. Marcoussis, J. Molzahn, I. Puni, K. Schwitters, A. Topp, M. Tour Donas, N. Walden, W. Wauer]
-Der Sturm 103. Ausstellung, Erich Buchholz. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1921.
104 Januar 1922 Arnold Topp
[Gesamtschau: u. a. M. Chagall, F. Marc, J. v. Heemskerck, O. Kokoschka, L. Feininger]
-Der Sturm 104. Ausstellung, Arnold Topp. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1922.
105 Februar 1922 László Moholy-Nagy / László Peri
Gesamtschau des Sturm
[A. Archipenko, R. Bauer, V. Biller, H. Campendonk, M. Chagall, M. Ernst, L. Feininger, A. Gleizes, R. Goering, J. v. Heemskerck, J. Itten, P. Klee, O. Kokoschka, F. Léger, A. Macke, F. Marc, L. Marcoussis, G. Muche, K. Schwitters, A. Topp, M. Tour Donas, N. Walden, W. Wauer]
-Der Sturm 105. Ausstellung, Moholy-Nagy, Peri. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1922.
106 März 1922 Fernand Léger / Willi Baumeisterauch Gesamtschau-
107 April 1922 George de Pogédaieffauch Georg von Poschedajew geschrieben; und Gesamtschau-
108 Mai 1922 Kurt Schwitters / L. Kosinzova-Ehrenburgauch Gesamtschau-
109 Juni - Juli 1922 Albert Gleizes / Walter Krug /Pa-Fa-Ma- Ausstellungauch Gesamtschau-
110 August 1922 Gösta Adrian-Nilsson / Ossip Zadkine--
111 September 1922 Serge Charchoune / Hélène Grünhoff
[Gesamtschau u.a. mit Jacoba van Heemskerck]
auch Gesamtschau-
112 Oktober 1922 Louis Marcoussisauch Sturm-GesamtschauDer Sturm 112. Ausstellung, Louis Marcoussis. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1922.
113 November 1922 Johannes Ittenauch Gesamtschau-
114 Dezember 1922 Alexander (Sandor) Bortnyik / Paul Fuhrmann / Oscar Nerlingerauch Gesamtschau-
115 Januar 1923 Johannes Molzahn / Robert Michelauch Gesamtschau-
116 Februar 1923 Moholy-Nagy / Periauch Gesamtschau-
117 März 1923 Laurence Atkinson / William Wauer /Sturm-Gesamtschau und / oder Johannes IttenSturm-Gesamtschau (lt. Vorankündigung)-
118 April 1923 M. H. Maxy
[Gesamtschau: A. Archipenko, R. Bauer, A. Bauer-Saar, A. Bortnyik, S. Charchoune, R. Delaunay, O. Fischer, P. Fuhrmann, A. Gleizes, J. v. Heemskerck, P. Klee, O. Kokoschka, O. Kubin, F.Léger, L. Marcoussis, Moholy-Nagy, J. Molzahn, G. Muche, O. Nerlinger, Peri, K. Schwitters, H. Mattis Teutsch, A. Topp, M. Tour Donas, N. Walden, W. Wauer, Zadkine]
-Der Sturm 118. Ausstellung, M. H. Maxy. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1923.
119 Mai 1923 Emilio Pettoruti / Robert Storm-Petersenauch GesamtschauDer Sturm 119. Ausstellung, Emilio Pettoruti, Robert Storm-Petersen. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1923.
120 Juni 1923 Aurel Bernath / Mieczysfaw Szczuka / Teresa Zamower(owna) / Lothar Schreyer--
121 Juli 1923 Sturm-Gesamtschau--
122 August 1923 Die jungen Dänen / Gastausstellung
[J. Niesen, G. Hansen, O. Rude, O. Sievert]
--
123 September 1923 Arnold Topp / Wilhelm Wulff / Die jungen Dänen-Der Sturm 123. Ausstellung, Arnold Topp, Wilhelm Wulff. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1923.
124 Oktober 1923 Burger-Mühlfeld / Hans Haffenrichter / Edmund Kesting / Hans Mattis Teutsch / Béla Kádárauch Gesamtschau-
125 November 1923Emst Oscar Albrecht / Anne Reibstein-Albrecht
[Gesamtschau u.a. mit Hans Haffenrichter]
auch Gesamtschau-
126 Dezember 1923 Béla Kádárauch Gesamtschau-
127 Januar 1924 Hugo Scheiber, Béla Kádár, Gewebe aus Alt-Peru--
128 Februar 1924 Moholy-Nagy, Hugo Scheiber, Gewebe aus Alt-Peru
[Gesamtschau: A. Archipenko, S. Charchoune, A. Gleizes, H. Haffenrichter, B. Kadar, Peri, L. Schreyer, K. Schwitters, A. Topp, M. Tour Donas, W. Wauer, N. Waiden, Südseeplastik]
-Der Sturm 128. Ausstellung, Moholy-Nagy, Hugo Scheiber, Gewebe aus Alt-Peru. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1924.
129 März 1924 Jacoba van Heemskerck / Gedächtnisausstellung--
130 April 1924 Joseph Pobereschsky / Lidija Dmitriewskaja / Kurt Schwitters / Willi Baumeister--
131 Mai 1924 Nikolaus Braun / Lajos Kassák--
132 Juni - July 1924 Aurel Bemath / Adolf Bauer-Saar / Benjamin Ferenczy--
132 S* Juli 1924 Henryk BerlewiSonderausstellungDer Sturm 132. Ausstellung, Hendryk Berlewi. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1924.
133 August 1924 Gesamtschau
[Aurel Bernath]
--
134 September 1924 Waldemar Eckertz / Paul Fuhrmann-Der Sturm 134. Ausstellung, Waldemar Eckertz, Paul Fuhrmann. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1924.
135 Oktober 1924 Peri / Nell Walden / Ludwig Hilberseimer--
136 November 1924

Béla Kádár / Lothar Schreyer

[Gesamtschau: A. Archipenko, W. Baumeister, G. Braque, M. Chagall, S. Charchoune, R. Delaunay, Kandinsky, O. Kokoschka, F. Léger, L. Marcoussis, F. Marc, Peri, K. Schwitters, A. Topp, M. Uhden, N. Walden, W. Wauer]

--
137 (?) Dezember 1924 Johannes Itten und/oder Béla Kádár / Sturm-GraphikItten lt. VorankündigungDer Sturm 137. Ausstellung, Johannes Itten. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1924.
137 Januar 1925 Walter Dexel / Margarita Schweinesson /Gesamtschau--
138 Februar 1925 Otto Nebel / Kurt Schwitters--
139 März 1925 Hugo Scheiber / Moholy-Nagy--
140 April 1925 Adolf Küthe / Oscar Nerlinger / Hugo Schreiber--
141 Mai - Juni 1925 Webereien der Werkstatt Hablik-Lindemann-Der Sturm 141. Ausstellung, Webereien der Werkstatt Hablik-Lindemann: Gesamtschau, Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1925
142 Juli 1925 Wiederhold
[S. Wiederhold + Gesamtschau: A. Archipenko, R. Bauer, A. Bernath, W. Dexel, L. Deinhard, Duchamp-Villon, W. Eckertz, P. Fuhrmann, A. Gleizes, F. Jonsson, B. Kadär, Kandinsky, E. Kesting, L. Marcoussis, Moholy-Nagy, J. Molzahn, O. Nebel, O. Nerlinger, A. Reibstein-Albrecht, H. Scheiber, L. Schreyer, U. Scherz, G. Schrimpf, K. Schwitters, A. Topp, M. Tour Donas, N. Walden, W. Wauer, E. L. Wolff]
-Der Sturm 142. Ausstellung, S. Wiederhold. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1925.
143 August 1925 Gruppe K / Hannoverauch Gesamtschau-
144 September 1925 Gruppe K / Carl-Heinz Kroll / Max Olderock
[F. Vordemberge-Gildewart, H. Nitschke, C.-H. Kroll, M. Olderock + Gesamtschau: A. Archipenko, R. Bauer, A. Bernath, L. Deinhard, Duchamp-Villon, W. Eckertz, A. Eggers, P. Fuhrmann, A. Gleizes, F. Jonsson, B. Kádár, W. Kandinsky, E. Kesting, L. Marcoussis, L. Moholy-Nagy, J. Molzahn, O. Nebel, O. Nerlinger, A. Reibstein-Albrecht, H. Scheiber, L. Schreyer, G. Schrimpf, K. Schwitters, A. Topp, M. Tour Donas, N. Waiden, W. Wauer, S. Wiederhold, E. L. Wolff]
--
145 Oktober 1925 Jan Zrzavy / Plakate der Internationalen Vereinigung der Expressionisten, Kubisten und Futuristen-Der Sturm 145. Ausstellung, Jan Zrzavy, Plakate der I. V. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1925.
146 November 1925 Pierre Flouquet--
147 Dezember 1925 Sturm-Gesamtschau--
(148) Februar 1926 Hugo Schreiber / Arnold Topplt. Einladungskarte + Sturm-Gesamtschau-
(149) 16. März - 30. April (weiter bis Mai) Carl Buchheister / Hermann Seewald
Südseekunst
--
- Mai 1926 Afrika- und Südseekunst--
(150) Juni 1926 Sandro Malmquist / Adolf Küthe--
(151) Juli 1926 Gesamtschau--
? August 1926 ---
? September 1926 --
(152/154) Oktober 1926 Wilhelm Ostwald / Willi Baumeister--
(153/155) November 1926 Kurt Schwitters / Lajos d'Ebneth / Arnold Topp--
(154/156) Dezember 1926 Jugoslawische Kunst / Slowenischer Klub der Jungennach Brühl 154. Ausstellung-
(155) Januar - Februar 1927 / oder Januar 1927Hugo Scheiber / Hugo Händel / oder Hugo Schreiberlt. Einladungskarte-
(156) März 1927Thilo Maatsch / Hans Jaenisch--
(157) April 1927J. D. Kirschenbaumrecte: Jesekiel David KirszenbaumDer Sturm 157. Ausstellung, J. D. Kirschenbaum. Ausst. Kat. Galerie Der Sturm, Berlin 1927.
(158) Mai 1927Alexej Remisow--
(159) Juni 1927Alexej Remisow / Max Malpricht--
(160) Juli 1927Gesamtschau
[Max Olderock + Gesamtschau]
bei Brühl fälschlich: Olderode-
(161) August 1927---
(162) September 1927Max Malpricht--
(163) Oktober 1927Alexandra Exter / Marionetten und Theaterdekorationen / Gesamtschau--
(164) November 1927 Wiederhold / GesamtschauUnklar ob Sascha oder Carl Wiederhold-
(165) Dezember 1927 Hugo Scheiber / Gesamtschau--
(166) Januar 1928 Jean Charlot / Gesamtschau--
(167) Februar 1928 Gertrud Munckel / GesamtschauPhotographische Bildnisse-
(168) März 1928Arturo Ciacelli / Gesamtschau--
- April 1928 - - -
- Mai-August 1928 Hermann Seewald--
- September 1928 Hugo Scheiber / Kurt Schwittersaußerdem Volkskunst - Kunstgewerbe (lt. Einladungskarte)-
- Oktober 1928 Viktor Servranckx--
- November - Dezember 1928 Wladimir Shwab / Takis Kalmouk--
-1928 / 1927Gyula Hincz--
-11. Mai - 30. Juni 1929Carl Buchheister
[C. Buchheister, Eisenmann, H. Jaenisch]
lt. Einladungskarte: Carl Buchheister-
-1929Hermann Seewald--
-1929Alexandra Exter / Marionetten--
-1929-Wahrscheinlich Ausstellung bulgarischer Kunst-
-Ende 1929John ElsasBesprechung in der Vossischen Zeitung am 16. Januar 1930-
-April 1930Sonderausstellung Lena Pillico--
-1. Mai 19312. Vagabunden-Kunstausstellung--
-Mai 1931-Anzeige des Sturm: Berlin W, Bayreuther Str. 39-